Els animals senten

M’agrada dibuixar animals.

 

Busco que expressin emocions i sentiments, que comuniquin.

Pot ser: calma, por, tristesa, dolçor, tendresa, cansament, son…

 

 

Quina felicitat!

Estudi d’una escena per a un album

Jeroglífic musical

He trobat aquesta lectura divertida. Intentes descobrir que hi posa?

Dibuixant de somnis

D’un personatge de conte, en algunes ocasions, en dibuixo diferents variants i acabo triant la que em sembla més adient.

Pluges

Temps de caragols. Un esbós amb tocs de color.

Més i més esbossos

És temps d’esbossos

Plou i fa sol

I acabo el més amb un esbós

Murris

Llapis en moviment i… 

Estan dubtosos!

Estudi de dos personatges de conte 

Què senten?

A la recerca de dues nenes de conte.