Tots a casa!

Seguim sent responsables, sóm així de ferms!

Troballes

M’agrada fotografiar els missatges que em trobo pel camí, si són positius.

Procuro tenir-los vius en el present.

Paraules en el camí

Amb quines frases m’he trobat aquest matí?

M’agrada jugar amb l’entorn, sentir que hi ha  comunicació. M’arriba per mitjà dels animals, la natura, els sons, els rètols, les olors…

Continua llegint

Tres missatges del te

Every smile is a direct achievement.

Cada rialla és una proesa assolida.

Say it straght simple and with a smile.

Dir-ho de manera clara i amb una rialla.

Our head bows and our heart is filled with love and joy.

Els nostres caps s’inclinen i els nostres cors estan plens d’amor i alegria.

Els missatges del te

Every smile is a direct achievement.
Cada rialla és un èxit aconseguit.

cara-rialleraDevelop the power of listening.
Desenvolupa el poder d’escoltar.

Give up your need for control.
Renuncia a la teva necessitat de control.

Love is life, life is love.
L’amor és vida, la vida és amor.