Fils de connexió

Les distàncies són relatives com el temps. Pots estar lluny d’alguna persona i sentir-la a la vora, fins i tot pots visualitzar-la, evocar moments, sentir la seva presència, la seva olor, la seva veu… A vegades t’arriba la imatge sense que ho esperis i et sorprèns.

I és que estem connectats per mitjà de fils d’energia, per l’aire que respirem i l’aigua que bevem i també pels ancestres i el món de les idees. Formem part d’un tot!

Cel amunt!

Original treballat amb tècniques diverses: aquarel·la, llapis, tinta, pastel,..

Fada amb liana

Fragment d’original treballat amb tècnica mixta

Fada pensativa

Fragment d’il·lustració treballat amb tècnica mixta

Nit màgica d’estels

A vosaltres seguidors fidels del Blog, Twitter, Facebook, Pinterest i Instagarm:

Vol de fada

Original treballat amb tècnica mixta

Vol de fada

Detall augmentat d’una il·lustració treballada amb aquarel·les, llapis i pastel.

Elemental de les flors més petites

Quan tinc uns dies de vacances, si puc, em dedico a experimentar. Una mica de fantasia sempre va bé!
Aquarel·la líquida, aquarel·la de pastilla, llapis aquarel·lables, llapis durs, ceres i pastel. Retocs amb Photoshop, aconseguint efectes diferents, més de rètol, més publicitaris, d’estampat, de paper de regal…elemental-de-flors-menudes-copia-copia

Color expressionista

Esbós d’un personatge de conte amb papallonesfadeta_esbós-i-colors

Fada dels estels

fada-dels-estels

Il·lustració treballada amb aiguades d’aquarel·la líquida, llapis de color de mina dura i llapis pastel.

Intentant aconseguir un ambient màgic, plàcid i amorós.
(Fragment)